LD134006
Din l-unità tat-tidwil tinkludi bozoz LED integrati.
Il-bozoz f’din l-unità tat-tidwil ma jistgħux jinbidlu.

Seleccionar Idioma

Scarica in formato PDF